ประมวลภาพกิจกรรม

Computer Camp 75 ปีพระหฤทัยฯ

ประมวลภาพกิจกรรม

คอนเสิร์ตการกุศล 30 ปี สมาคมผู้ปกครองฯ

ประมวลภาพกิจกรรม
สมาคมฯ สมัยที่ 15

 

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

 
             วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ หอประชุม Sacred Heart Auditoruim  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและการแสดงงบฐานะทางเงินในรอบปี 2560-2561 ประจำปีการศึกษา 2561ของสมาคมและครูฯสมัยที่ 17  [รายละเอียดเพิ่มเติม] ชมคลิปวิดีโอ :  [คลิป-1]  [คลิป-2]
 
 
 

กิจกรรมสมาคมฯ "ครอบครัวทัวร์วัด"

 
              คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ “ครอบครัวทัวร์วัด”ถวายผ้าป่า เพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถ ณ วัดคลองโคน จ.สมุทรสงคราม รวมยอดเงินบริจาคในการร่วมสมทบ ทำบุญจากคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวน 105,640 บาท และเยี่ยมชมอาสนวิหารแม่พระบังเกิด อำเภอบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม  [ประมวลภาพ]
 
 
 

 "สืบสานปณิธานของพ่อ ตอน...อากาศใส ให้ฟ้า ผืนป่า คืนแผ่นดิน"

 
          วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดดำเนินกิจกรรม " พระหฤทัยคอนแวนต์ร่วมใจในโครงการสืบสานปณิธานของพ่อ ตอน...อากาศใส ให้ฟ้า ผืนป่า คืนแผ่นดิน " ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาน้ำพุ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสลักพระ ( เขตรักษาพันธุ์สัตว์แห่งแรกของประเทศไทย ) ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี   [ประมวลภาพ ชมคลิปวิดีโอ: [Clip-1] [Clip-2] [Clip-1]
 
 
 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ "ส่งมอบความสุขให้แก่นักเรียน"

 
           วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ส่งมอบความสุขให้แก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2561 ด้วยการจัดหาเครื่องเล่นม้าหมุน  ชิงช้าสวรรค์  บ้านลม และรถไฟมหาสนุกมามอบให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูฯเป็นอย่างสูงค่ะ
 
 
 

โครงการ "ห่มรักจากใจพระหฤทัยคอนแวนต์"

 
          ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จัดดำเนินโครงการ "ห่มรักจากใจ พระหฤทัยคอนแวนต์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคอุปกรณ์เครื่องกันหนาวเป็นผ้าห่มคุณภาพดี มอบให้แก่เด็กๆและพี่น้องที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ราบสูงซึ่งกำลังประสบภัยหนาวกับสภาพอากาศหนาวเย็นและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนั้นยังมีฐานะค่อนข้างยากจน โดยได้เดินทางไปมอบผ้าห่มที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,000 ผืน  [ประมวลภาพ]
 
 
 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ นำคณะครูและนักเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

 

          วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ นำคณะครูและนักเรียนจาก Chisnallwood Intermediate School ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สมาคมผู้ปกครองและครูฯนำนักเรียนไทยไปเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษโครงการ "English Summer Course in New Zealand" ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 8 เมษายน 2561 มาเยี่ยมชมโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสถาบัน Ideal ตัวแทนคณะครูให้การต้อนรับและร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยให้แก่นักเรียนนิวซีแลนด์!!  [ชมคลิปวิดีโอ]
 
     
   
     
 
 
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมัยที่ 17

 
          วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยนายธวัทชัย โรจนะโชติกุล จัดดำเนิดการประชุมใหญ่สามามัญประจำปี 2560 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และแสดงสถานะทางการเงินให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งเป็นท่านผู้ปกครองของนักเรียนได้รับทราบตามระเบียบวาระของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ณ หอประชุม Auditorium โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
 
 

การเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ สมัยที่ 17

 

         วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ สมัยที่ 17 กำหนดการประชุมครั้งที่ 1/2559 โดยมีวาระการประชุมหลักคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ของสมัยที่ 17 มีคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ได้รับการเลือกตั้งและแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 31 ท่าน โอกาสนี้ ซิสเตอร์ ดร.สมจิตร์ ทรัพย์อัประไมย เป็นผู้ดำเนิน ขั้นตอนการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยให้คณะกรรมการลงคะแนน เสียงเลือกตั้ง ผลสรุปการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมัยที่17 ได้แก่ นายธวัทชัย โรจนโชติกุล  [อ่านข่าวเพิ่มเติม]

 
 
 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี/2559 

 
           ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ สมัยที่ 16 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี/2559  เพื่อชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานและสถานะทางด้านการเงินให้แก่สมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูฯได้รับทราบ คณะผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์จึงถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ สมัยที่ 16 ทุกท่านที่ทุ่มเทเสียสละสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเสมอมา
 
 
 

English Summer Course in New Zealand 2016 (Season IV)

               สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดดำเนินโครงการ "English Summer Course" ครั้งที่ 4  ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 
เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน เป็นระยะเวลา 1 เดือน  รับนักเรียนระหว่างอายุ 10-14 ปี ตามเกณฑ์ของโรงเรียน
Chisnallwood Intermediate School , Avonside Girls' High School ,  และ Shirley Boys' High School   [ประมวลภาพ]
 
 
 

SHC  CARAVAN  SMART  CLASSROOM

 

 
            ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดกิจกรรม "SHC CARAVAN
SMART CLASSROOM"  ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ เพื่อนำเงินรายได้มาจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom
ก้าวใหม่แห่งการศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นห้องประกอบการเรียนการสอนให้แก่ครู
และนักเรียน โดยให้โรงเรียนจัดคาบการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่าก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
 [ประมวลภาพ]
 
 

[More]>> |1| |2| |3|

 

 Best Preview in IE 1024x768       Last Update 6/06/2011 10:00
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4 Fax. 02-6719045 Url : http://www.shc.ac.th E-mail Address : sacredheart@shc.ac.th


 

 

 
 
 
 


P.T.A. Association
Praharuthai Convent School
e-Mail : pta@shc.ac.th